Programe și strategii

Proiecte

1. DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA PERETU CU ECHIPAMENTE DE PROTECTIE ȘI DISPOZITIVE MEDICALE

2. ECHIPAMENTE MOBILE, RESPECTIV TABLETE NECESARE ACTIVITĂȚII DIDACTICE PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR COMUNA PERETU, JUDEȚUL TELEORMAN

3. MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA PERETU, JUDEȚUL TELEORMAN

4. EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA PERETU, JUDEȚUL TELEORMAN

5. CONSTRUIRE COMPLEX SPORTIV ÎN COMUNA PERETU, JUDEȚUL TELEORMAN

6. PROGRAM PRIVIND CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI CLĂDIRILOR PUBLICE CU DESTINAȚIA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

7. SISTEME INTELIGENTE ȘI SUSTENABILE DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ȘI GAZELOR NATURALE

8. AMENAJARE PLATFORMĂ DEPOZITARE GUNOI GRAJD ÎN COMUNA PERETU, JUDEȚUL TELEORMAN

9. ECHIPARE CU TEHNICĂ DE INTERVENȚIE RAPIDĂ ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ PRIN PARTENERIAT STRATEGIC ROMÂNIA-BULGARIA

10. CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE SAT PERETU, COMUNA PERETU, JUDEȚUL TELEORMAN

11. ILUMINAT PUBLIC – STUDIU DE FEZABILITATE/DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII